WBSO ChecklistUrenadministratie
1. Zijn alleen de R&D-uren van medewerkers geadministreerd die daadwerkelijk op de loonlijst van de onderneming staan waar de WBSO voor is aangevraagd? Hieronder vallen dus geen stagiairs en ingehuurde krachten zoals zzp’ers en uitzendkrachten.
2. Is duidelijk welke projecturen onder de definitie van de WBSO vallen en welke niet?
3. Zijn alle uren per persoon, per dag en per project bijgehouden?
4. Als er meer of minder uren zijn geschreven op een project (per aanvraag) kan er onder voorwaarden geschoven worden tussen de projecten en periodes.

Projectadministratie
5. Is de administratie gebundeld en worden alle documenten die bij het WBSO-project horen bij elkaar bewaard? Denk ook aan voortgangsdocumenten als foto’s, tekeningen, kladjes, aantekeningen en gespreksverslagen.
6. Komen de projecten overeen met de goedgekeurde projecten?

Kosten en uitgaven
7. Worden de kosten en de uitgaven per project bijgehouden?
8. Zijn de kosten en de uitgaven die zijn opgevoerd ook daadwerkelijk toegekend?

Doorgeven BSN-nummers & bepaling uurloon
9. Zijn uitsluitend de BSN-nummers doorgegeven van de medewerkers die het S&O-werk hebben verricht (en niet van administratief- en organisatorisch personeel)?
10. Zijn bij de aanvraag alleen de BSN-nummers van de S&O-medewerkers van het aanvraagjaar doorgegeven aan RVO?

Geen onnodige hoge kosten voor een WBSO tussenpersoon.

Vanaf 5% op basis van No cure No pay!

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...