Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor WBSO?Wat wel en niet wordt verstaan onder S&O ligt vast in de wettekst van de WBSO (formeel WVA/S&O) en de Afbakeningsregeling S&O. In de wet wordt omschreven wat S&O is. In de afbakeningsregeling wordt expliciet een aantal activiteiten uitgesloten. De WSBO kent vier verschillende soorten projecten:

Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur
Ontwikkelingsprojecten binnen de WBSO hebben betrekking op technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. Ontwikkeling heeft te maken met zoeken en bewijzen, de ontwikkeling moet een S&O-karakter hebben. Dat wil zeggen dat er wordt gezocht naar een technisch nieuwe oplossing voor een technisch probleem en dat er een werkingsprincipe bewezen wordt door bijvoorbeeld een prototype. Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door technische onzekerheden en wordt systematisch georganiseerd. Voor de WBSO eindigt de ontwikkeling als het werkingsprincipe is aangetoond, bijvoorbeeld in een prototype, model of applicatie.

Technisch onderzoek
Technisch onderzoek richt zich op de verbetering van uw productieproces of de door u gebruikte programmatuur. Moet u voor het bereiken van een aanzienlijke verbetering uw productiemethode substantieel wijzigen of uw processen modelleren, dan kunt u met behulp van technisch onderzoek de mogelijkheden in kaart brengen.

Programmatuur
Werkzaamheden met betrekking tot programmatuur kunnen als S&O worden aangemerkt als er sprake is van bovengenoemde projecten. Belangrijk bij de ontwikkeling van programmatuur is: het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal.

Geen onnodige hoge kosten voor een WBSO tussenpersoon.

Vanaf 5% op basis van No cure No pay!

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...